Ladda ner foldern om GoGlad

 

 

Äntligen!!!!

Testversion av GoGlad i AppStore och Playsbutiken

I början av mars 2021 kommer en testversion av GoGlad att finnas för nedladdning till iPhone och Androida telefoner!!!
Det är en testversion som kan ha mindre fel och brister och den som vill prova appen redan nu får ha överseende med det. Slutversionen beräknas vara klar på försommaren 2021.

För att kunna spela GoGlad behöver man ha en smartphone med surf och en e-postadress. Sen är det bara att ladda hem appen, skapa ett konto, göra introduktionen och börja spela!

Du lär dig spelet genom att göra introduktionen och genom att spela. I spelet finns också svaret på vanliga frågor samlade under rubriken "Har du en fråga" som finns på appens menysida.

Vi har ställt samman en handledning med skärmdumpar från spelets introduktion, några tips och råd. Där finns också skärmdumpar och lite förklarande texter från lite olika delar av spelet.

Länk till handledningen.
Länk till ny folder

 

Den som börjar spela nu kommer med stor sannolikhet att få skapa nya konton och starta om spelet från nivå 1 när slutversionen är klar. Vi som testat spelet under utvecklingens gång har börjar om många gånger i spelet, och vi spelar ändå fortfarande med glädje.

GoGlad finansieras av Arvsfonden.

Vill du veta mer om projektet, vänligen kontakta:

Cecilia Sassa Corin, projektledare, Hushållningssällskapet Väst
Tel: 0521 – 72 55 61
Cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

 

 

 

UNIK APP FÖR BÄTTRE LIVSKVALITET VID FUNKTIONSVARIATIONER

Nu går startskottet för GoGlad, ett digitalt spel som ska göra livet rörligare och roligare! Den primära målgruppen är ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer. Appen är kostnadsfri, utan annonser och fullständigt fokuserad på glädjefylld användarnytta.

Möjligheten att odla virtuella grönsaker några kvarter bort kan förändra ett stillasittande och ensamt liv. Att röra på sig tillräckligt är en utmaning för de flesta och för personer med funktionsvariatoner behövs det ännu mer motivationsarbete. Hushållningssällskapet Väst utvecklar nu tillsammans med IUS Innovation detta unika spel som ska öka motivationen till rörelse genom gamification.

- GoGlad-appen skapar morötter i dubbel bemärkelse. Dels morötter som odlas virtuellt, och dels morötter i form av inspiration för fysisk aktivitet, säger Lotta Persson, styrgruppsmedlem och stödassistent för personer med intellektuella funktionsvariationer i Alingsås.

Promenad med en extra morot

Idén är genialisk i all sin enkelhet, genom att GoGlad kombinerar och målgruppsanpassar det bästa från andra lyckade digitala spel. GoGlad-spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri verklig plats. Den virtuella plantan sköts om efter alla konstens regler, och skördas sedan på samma fysiska plats där den såtts. Målet är att samla ingredienser till recept, vars svårighetsgrad successivt ökar. För att komma vidare i spelet krävs att spelaren går ett visst antal steg. Inga tråkigheter händer, plantan kan till exempel inte dö. Allt som sker i spelet är belönande, positivt och upplyftande. Och dessutom helt utan baktanken att någon ska tjäna pengar på appen.

  – Vi vet – både genom forskning och genom praktisk erfarenhet – att övervikt, stillasittande och ensamhet är stora och växande problem bland personer med intellektuella funktionsvariationer. Med GoGlad blir en vanlig enkel promenad extra stimulerande och har ett roligt mål. Rörelsen kommer på köpet, säger projektledare Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet Väst.

Ökade sociala kontakter

Dessutom skapas nya mötesplatser både virtuellt och i verkligheten. Spelarna kan hjälpa varandra att ta hand om grödorna, och de kan delta i gemensamma evenemang.

  –  GoGlad är banbrytande på många sätt, användarna kommer hela tiden att vara med och utveckla appen under hela tre års tid. Vi vill vara säkra på att det blir ett motivationsverktyg som på riktigt gör skillnad. Den fysiska aktiviteten är förstås viktig, men jag tycker också att möjligheten att öka den sociala och psykiska livskvaliteten är så fantastisk, säger Cecilia Sassa Corin.

Anpassad efter målgruppen

Spelets komplexitet måste överensstämma med den kognitiva förmågan, och den ser olika ut för olika personer. Idéerna om hur spelet ska kunna anpassas är många, och exakt hur det slutar vet ingen idag, eftersom appen ska växa fram tillsammans med målgruppen. Men oavsett slutresultat så kommer den tydliga pedagogiken att öka kompetensen i vardagen. 

  – Att ta hand om något eget. Att plantera, vårda, skörda, och gå till en virtuell affär med skördeöverskott för att få ihop ingredienser till recepten, som är både hälsosamma, goda och miljösmarta. Det ger självförtroende och självkänsla. Och förhoppningsvis kan det även locka till odling och matlagning i det verkliga livet, säger Lotta Persson.

Se TV4:s reportage här nedan

GoGlad finansieras av Arvsfonden.

Vill du veta mer om projektet, vänligen kontakta:

Cecilia Sassa Corin, projektledare, Hushållningssällskapet Väst
Tel: 0521 – 72 55 61
Cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Väst
0521: 0521 – 72 55 60
Margareta.frost@hushallningssallskapet.se

FAKTA om GoGlad:
SYFTE:

Att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsvariation på ett lustfyllt sätt.

KONKRET MÅL:

Att öka hälsoindex hos ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsvariation genom att den fysiska aktiviteten ökar, det sociala nätverket blir större, självförtroendet blir bättre och förmågan att ha kontroll över sin tillvaro påverkas.

BAKGRUND:

Hushållningssällskapet Väst har under många år arbetat med att förbättra matvanorna och måltidssituationen för målgruppen. Resultatet har blivit ett innovativt hjälpmedel i form av en lättanvänd kokboksapp, MatGlad, som har rönt stor framgång. Under arbetet med MatGlad har samarbetsorganisationerna efterfrågat ett verktyg där man istället för maten har rörelsen i centrum. GoGlad är därmed ett naturligt nästa steg för att öka livskvaliteten för ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsvariation.

SPELET:

Grundidén är att spelaren samlar, odlar, planterar och tar hand om virtuella frön, tills det är dags att skörda. På så sätt samlas ingredienser till ett virtuellt recept. Spelets progression kopplas till spelarens rörelse; för att nå en högre nivå och för att skaffa fler ingredienser krävs fler promenerade steg. Spelaren promenerar runt i sin verkliga fysiska miljö, och de frön som hen sår virtuellt i spelet kopplas till en reell plats, genom AR-teknik, augmented reality, det vill säga samma informationsteknik som bland annat används i Pokémon Go.

Fröet sås på den GPS-position där spelaren befinner sig. Hen vattnar, rensar ogräs, bekämpar skadedjur och gödslar sedan växten, tills den är redo att skördas. Skördade grönsaker kan även bytas med andra spelare, eller användas som betalningsmedel för andra ingredienser i en virtuell livsmedelsbutik. Spelet har också en social aspekt genom att koppla ihop användare som kan hjälpa varandra att ta hand om odlingarna. Recepten kan även användas i verkliga livet, för att laga näringsriktiga, miljösmarta och goda måltider.

FINANSIERING:

Projektet finansieras av Arvsfonden. Efter projekttidens slut ansvarar Hushållningssällskapet Väst för appen, som kommer att vara helt kostnadsfri att använda, och utan reklamfinansiering utifrån.

TIDSPLAN:

Projektet kommer att pågå under tre år för att utmynna i en fullt utvecklad produkt 2021. Under projekttiden testas och förfinas appen. Personer med olika funktionsvariationer är involverade under hela utvecklingstiden, och kommer även att delta i mässor och utställningar för att informera om appen.

STYRGRUPP:

Birgitta Toll, kostvetare och konsult inom mat och måltider, Borås stad
Lotta Persson och Camilla Koch, stödassistent, Alingsås kommun
Michka Jungegård, affärsområdesansvarig, Smart Hälsa, IUS Innovation
Kristina Björkman, konceptutvecklare, IUS Innovation
Nelly Johansson, grafiker, IUS Innovation
Stina Månsson, hortonom, Hushållningssällskapet Väst
Cecilia Sassa Corin, matkonsult, Hushållningssällskapet Väst
Margareta Frost-Johansson, utvecklingsledare, Hushållningssällskapet Väst

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS:

FUB, Grunden Media, Borås Stad (Funktionshinderverksamheten), Alingsås kommun (LSS-verksamheten, Slussen, gymnasiesärskolan), Skövde kommun (LSS-verksamheten).